Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie warsztatów pt. „Wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji w procesie opracowania Planu Zarządzania”

15 czerwca odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie podsumowujące warsztat pt. „Wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji w procesie opracowania Planu Zarządzania”organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Hajnówce w terminie 30-31.05.2022 r.

Celem warsztatów było:

  • poszerzenie wiedzy o metodach partycypacji i rozwiązywaniu konfliktów,
  • poznanie oczekiwań interesariuszy dot. współpracy, wskazanie preferowanych metod współpracy przy opracowaniu Planu,
  • opracowanie zasad partycypacji mających zastosowanie w ramach opracowania i konsultowania Planu.

Prezentacja ze spotkania

Nagranie spotkania