Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie warsztatów pt.„Bariery i problemy w zarządzaniu dobrem światowego dziedzictwa”

6 lipca odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie podsumowujące warsztat pt. „Bariery i problemy w zarządzaniu dobrem światowego dziedzictwa”organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Hajnówce w terminie 21-22.06.2022 r.

Celem warsztatów było:

  • przedstawienie problematyki identyfikowania barier w zarządzaniu obiektami Światowego Dziedzictwa,
  • przedstawienie dotychczas zidentyfikowanych barier zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa (z perspektywy różnych interesariuszy),
  • zbudowanie drzew problemów związanych z zarządzaniem Dobrem Światowego Dziedzictwa przez każdą podgrupę warsztatową.

Prezentacja ze spotkania

Nagranie ze spotkania