Ustawienia

Kurs szkoleniowy pn. „Ocena hydromorfologiczna jezior zgodna z metodą LHS_PL”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma przyjemność zaprosić Państwa na kurs szkoleniowy pn. „Ocena hydromorfologiczna jezior zgodna z metodą LHS_PL”, który odbędzie się w Olsztynie (Kortowo).

Obowiązek oceny stanu hydromorfologicznego wód jest jednym z wymogów stawianych krajom członkowskim UE przez Komisję Europejską w związku z realizacją wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), tj. oceną stanu ekologicznego wód. Elementy hydromorfologiczne, podobnie jak elementy fizycznochemiczne, pełnią rolę wspierającą dla oceny na podstawie elementów biologicznych.
W Polsce do oceny hydromorfologicznej jezior wykorzystywana jest metoda Lake Habitat Survey for Polish Lakes (LHS_PL), opracowana w roku 2015 przez pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego na zamówienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Od 2016 roku metoda LHS_PL wykorzystywana jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska w Państwowym Monitoringu Środowiska, a od 2021 roku również przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną w monitoringu jezior bazowych i bilansowych sieci limnologicznej. Ponadto LHS_PL znajduje zastosowanie w badaniach naukowych.

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu:

  • nabędą kompetencje w zakresie prowadzenia oceny hydromorfologicznej jezior zgodnie z obowiązującą w PMŚ metodyką;
  • uzyskają certyfikat uczestnictwa w kursie (pod warunkiem zdania egzaminu końcowego).

Termin kursu: 14-16 września 2022 r.
Miejsce kursu: Przystań Kortowska,
ul. Jana Heweliusza 28, OLSZTYN
Koszt kursu: 2350 zł

Opłata obejmuje:

  • udział w kursie;
  • zakwaterowanie (2 noclegi);
  • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja);
  • przerwy kawowe;
  • materiały dydaktyczne i piśmiennicze;
  • wynajem jednostek pływających;
  • certyfikat (po pozytywnym zdaniu egzaminu);
  • konsultacje ze specjalistami po zakończeniu kursu.


Kurs nie obejmuje ubezpieczenia (członkowie kursu powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie) oraz kosztów dojazdu.
Liczba miejsc ograniczona (30 osób).

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę kierować na adres e-mail: s.kutyla@ios.edu.pl lub akolada@ios.edu.pl

Wzór formularza do pobrania


Wszelkie dodatkowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerami telefonów:
(22) 37 50 620 – Sebastian Kutyła
(22) 37 50 618 – Agnieszka Kolada