Ustawienia

GOSPODARKA LEŚNA

Podsumowanie IX Forum Innowacyjności

Celem spotkania było wskazanie roli lasów w dostarczaniu usług ekosystemowych oraz wyzwań stojących przed lasami  w świetle zmian klimatu. W trakcie sesji poruszone zostały tematy związane z:– możliwościami retencji węgla ...
WIĘCEJ