Ustawienia

FARMY WIATROWE

Podsumowanie V Forum Innowacyjności

26 marca 2021 r. odbyło się V FORUM INNOWACYJNOŚCI  „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” pod hasłem „Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE”. Celem spotkania było wprowadzenie do ...
WIĘCEJ