Ustawienia

Podsumowanie V Forum Innowacyjności

26 marca 2021 r. odbyło się V FORUM INNOWACYJNOŚCI  „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” pod hasłem „Bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE”.

Celem spotkania było wprowadzenie do debaty publicznej kwestii bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego o dużym nasyceniu generacją z odnawialnych źródeł energii (OZE).

W V FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:

 • dr Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska
 • dr hab. inż. Tomasz Gałka – prof. IEn, Dyrektor Instytutu Energetyki
 • Tomasz Sikorski – Prezes, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Adam Dobrowolski – Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki
 • Wojciech Drożdż – Prezes, ENEA Operator
 • Sławomir Noske – Kierownik, ENERGA-OPERATOR S.A.
 • Monika Morawiecka – Prezes, PGE Baltica
 • Janusz Gajowiecki – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Piotr Czopek – Dyrektor – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Najważniejsze wnioski  z panelu dyskusyjnego „Bezpieczeństwo i niezawodność  systemu elektroenergetycznego wobec wzrostu generacji OZE” dotyczyły, mi.in.:

 • Rozwój farm wiatrowych (morskich i lądowych) oraz farm fotowoltaicznych nie może odbywać się z pominięciem kwestii bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego.
 • Rozwój OZE wymaga równoległego instalowania magazynów energii na poziomie lokalnym i systemowym.
 • Inwestycje w OZE oraz magazyny energii wymagają wsparcia ze strony Państwa.
 • Konieczne są działania legislacyjne umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału magazynów energii.

Moderatorem dyskusji był dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale  YouTube IOŚ-PIB.

Prezentacja „Zmiany w strukturze wytwarzania i miejsc przyłączania źródeł do sieci” – dr hab. inż. Tomasz Gałka – prof. IEn, Dyrektor Instytutu Energetyki

Prezentacja „Charakterystyka rozproszonych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych – czy są równoważne konwencjonalnym źródłom, gdy dostarczają energię”? – dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki

Prezentacja „Wyzwania dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu elektroenergetycznego ze strony generacji fotowoltaicznej i wiatrowej o znacznych mocach” – dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki

Prezentacja „Smart Grid – czynnik wzrostu niezawodności, jako wsparcie rozwoju OZE” – dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki

Prezentacja „Usługi systemowe i elastyczność źródeł rozproszonych w sieciach dystrybucyjnych – efektywniej i bardziej niezawodnie” – dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki

Prezentacja „Magazyny energii – czy tylko bilansowanie energii a może wzrost bezpieczeństwa i niezawodności?” – dr inż. Michał Izdebski, Dyrektor Oddziału Gdańsk Instytutu  Energetyki