Ustawienia

Konferencja „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora – 2022”

Serdecznie zapraszamy na konferencję online pn.: „Wyzwania i kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej a potrzeby kompetencyjne pracowników sektora – 2022” organizowaną przez Radę ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Wydarzenie odbędzie się 13 września 2022 r. o godz. 11.00.

PROGRAM WYDARZENIA

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • branża GWŚiR w „efektywnych” systemach kwalifikacji w Polsce i na świecie,
 • rola Sektorowych Ram Kwalifikacji i przykłady ich wykorzystania w innych sektorach,
 • możliwości wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w przedsiębiorstwach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • dobre praktyki w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • nowe kompetencje w sektorze, ich rozwój w przedsiębiorstwach wod-kan,
  i przygotowanie do nich w szkołach i na uczelniach kształcących na rzecz sektora.

W spotkaniu udział wezmą:

 • Anna Czechowska, Ekspert ds. badań i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Fundacja Rozwoju Kompetencji Społecznych  (w organizacji),
 • Anna Pomorska, Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie,
 • Mateusz Przywara, Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Klara Ramm, Animator RGWŚiR, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
 • Paulina Siwek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu,
 • Krzysztof Witkowski, „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!