Ustawienia

Umowa na kategoryzację obszarów chronionych

Polskie parki narodowe i krajobrazowe oraz inne obszary chronione zostaną skategoryzowane według międzynarodowych standardów. Dziś, 1 września 2022 r., w obecności wiceminister Małgorzaty Golińskiej, podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tej sprawie.

Głównym celem kategoryzacji zarządzania obszarami chronionymi IUCN jest:

  • ułatwienie w planowaniu obszarów chronionych i systemów obszarów chronionych;
  • poprawa zarządzania informacjami o obszarach chronionych;
  • pomoc w regulowaniu działalności na obszarach chronionych.

Obszary chronione są zasadniczą częścią regionalnych, krajowych oraz globalnych strategii ochrony przyrody, które są wspierane i zarządzane przez lokalne i krajowe instytucje oraz organizacje.

W skali globalnej obszary chronione obejmują ogromną różnorodność nazewnictwa, celów zarządzania i podejścia do zarządzania tymi obszarami chronionymi. W celu zapewnienia określonego mechanizmu globalnej komunikacji, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała w 1994 r. kategoryzację obszarów chronionych w skali od Ia do VI, a następnie udoskonalono i opublikowano w 2008 r. w formie Wytycznych do stosowania kategoryzacji w zarządzaniu obszarami chronionymi. Kategoryzacja została wprowadzona w dużej mierze w celu ujednolicenia opisów tego, co stanowi dany obszar chroniony.

Władze administracyjne państw mogą oceniać, czy dany teren spełnia definicję IUCN oraz udokumentować charakterystykę i uzasadnienie statusu obszaru chronionego.

Kategorie IUCN są uznawane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych Program Ochrony Środowiska (UNEP) wraz z jego agendą Światowym Centrum Monitoringu Przyrodniczego (WCMC) oraz przez wiele rządów krajowych i stały się ważnym globalnym standardem planowania, ustanawiania i zarządzania obszarami chronionymi. Również Program Działania opracowany w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) dotyczący obszarów chronionych (Cel 43, pkt 4.3.7), zaleca Państwom Stronom Konwencji stosowanie systemu kategoryzacji zarządzania obszarami chronionymi, szczególnie do celów raportowania.