Ustawienia

ECOMENTOR

CEL
PROJEKTU

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu oraz energii odnawialnej.

GRUPA
DOCELOWA

Edukatorzy, mentorzy i osoby zainteresowane zagadnieniami mentoringu

ZAKRES
PROJEKTU

  • opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla mentorów
  • opracowanie programu szkoleniowego
  • zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szkolenia zawodowego łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line
  • wdrożenie i przetestowanie systemu certyfikacji dla mentorów w sektorze eko-przemysłu


FINANSOWANIE

Program ERASUS+ (2016-1-PL01-KA202-026809)

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB)
SINERGIE (Włochy)
International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Limited (ICERMS) (Szkocja) DIMITRA Education & Consulting (Grecja)

CZAS
REALIZACJI

01.11.2016 – 31.10.2018