Ustawienia

URBANREC

CEL
PROJEKTU

Celem projektu URBANREC („Nowe podejście do wykorzystania odpadów wielkogabarytowych z obszarów miejskich w produkcji produktów o wysokiej wartości dodanej”) jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego skuteczności w różnych regionach Europy: północnym, śródziemnomorskim, wschodnim i południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę i Turcję).

GRUPA
DOCELOWA

Przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką, demontażem i przetwarzaniem odpadów wielkogabarytowych, samorządy, gospodarstwa domowe.

ZAKRES
PROJEKTU

  • optymalizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych (przez stworzenie nowych kanałów informacji i kontaktów
    z mieszkańcami) oraz ich ponownego użycia (przez stworzenie sieci organizacji społecznych i stowarzyszeń non-profit)
  • usprawnienie demontażu odpadów wielkogabarytowych takich jak materace, meble tapicerowane, tekstylia, meble ogrodowe, zabawki i ich rozdzielania na frakcje (przez wdrożenie nowych technologii – fragmentacja (cięcie 3D))
  • wdrożenie technologii wykorzystania uzyskanych materiałów (pianek PU, tekstyliów, tworzyw sztucznych
    i drewna) – studia przypadków w projekcie
  • uzyskanie oznakowań ekologicznych dla produktów demonstracyjnych (pianki do materacy, kleje, kompozyty drewno-plastikowe – WPC, metylal, filc igłowy, kompozyty wzmacniane włóknami)
  • ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w 4 regionach i zdefiniowanie programów edukacyjnych
  • na podstawie uzyskanych wyników zaproponowanie rekomendacji dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych


FINANSOWANIE

HORYZONT 2020

PARTNERZY
PROJEKTU

AIMPLAS (Asociacion De Investigacion De Materiales Plasticos y Conexas)
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Centre Scientifique & Technique De L’industrie Textile Belge (Belgian Textile Research Centre) (CENTEXBEL)
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Izmir Institute of Technology (IYTE)
L’Association des Cites et Regions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources (Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management) (ACR+)
IZNAB Sp. z o.o. (IZNAB)
ECOFRAG-MENTATION Europe SL (ECOFRAG)
Blueplasma Power, S.L (BPP)
Rampf Eco Solutions RAMPF Ecosystems GmbH & Co. KG (RAMPF)
RESCOLL (RESCOLL)
Eurospuma (Sociedade Industrial de Espumas Sintéticas, S.A.)
Colchones Delax S.L
Procotex Corporation S.A.
Vanheede Environment Group
Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Inter community public organisation for waste management) (IMOG)
Consorcio Valencia Interior V3 (CVI)
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Public Waste Agency of Flanders) (OVAM)
Diputacion Provincial de Valencia (Valencia Provincial Council-Environmental Department) (DV)
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Bornova Belediyesi

CZAS
REALIZACJI

01.06.2016 – 30.11.2019