Promocja!

Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949 – 2010

Siuta Jan, Żukowski Bogusław

8,40 

Na stanie

Opis

Modyfikowane sposobów i struktur przestrzennych użytkowania powierzchni ziemi (terenów, gruntów, gleby) jest nieuchronne aczkolwiek skutkuje to często nieprzewidzialnymi, negatywnymi następstwami w nieodległej lub dalszej przyszłości.

Analiza pozytywnych i negatywnych następstw modyfikowania sposobów i struktur użytkowania powierzchni ziemi (terenów, gruntów, gleby) w minionym czasie jest niezbędna do przewidywania przyszłych zmian oraz prognoz ostrzegawczych, a także wskazywania niezbędnych działań zapobiegawczych i naprawczych.

Niniejsza książka stanowi unikalne studium przypadku powyższego zagadnienia. W książce przedstawiono liczbowo, opisowo i graficznie  wraz z ich oceną ewidencję gruntów realizowaną od 1949 r., tereny i obiekty przyrody chronionej, zmiany w strukturze bonitacji gruntów rolnych, wzrost lesistości kraju od 1946 r., zmiany w strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych, gospodarowanie Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, scalanie gruntów, rekultywację gruntów, grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji na inne cele oraz powierzchnie ugorów i odłogów. Przedstawiono także potencjalne zagrożenia powierzchni ziemi oraz zarys prognoz zmian w strukturze użytkowania ziemi i niezbędnych działań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2011

Oprawa

miękka okładka

Liczba stron

136