Promocja!

Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom 1. Ocena sytuacji w Polsce

Praca zbiorowa pod red. Żurka Janusza, Sadowskiego Macieja

6,30 

Na stanie

Opis

W tomie I monografii zaprezentowano wyniki drugiego etapu projektu pt. „ Umożliwienie działań zmierzających do przyspieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych”. Celem głównym tego etapu było zinwentaryzowanie zagrożeń z tytułu użytkowania w Polsce substancji niebezpiecznych, kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską. Tom ten składa się z dwóch części: inwentaryzacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i oceny krajowej infrastruktury oraz stanu gotowości do wdrożenia postanowień Konwencji Sztokholmskiej.

Przeprowadzono analizę występowania w środowisku wszystkich 12 substancji objętych wymaganiami Konwencji Sztokholmskiej, tj. aldryny, chlordanu, dieldryny, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu, mireksu, toksafenu, PCB, DDT, PCDD i PCDF. Przedstawiono także ocenę zagrożeń dla zdrowia.

W części II przeprowadzono ocenę krajowej infrastruktury i stanu gotowości do wdrażania konwencji Sztokholmskiej.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2003

Oprawa

miękka okładka

Liczba stron

185