Społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania oraz efekty scalania gruntów w Polsce począwszy od roku 1918

Siuta Jan, Żukowski Bogusław

42,00 

Dodatkowe informacje