Nonylofenole i ich etoksylaty w wybranych elementach środowiska

Bernacka Jadwiga, Chaber Paulina, Górska Stanisława, Kondzielski Igor, Pawłowska Leoniłła, Polubiec Edward

26,25 

Dodatkowe informacje