Promocja!

Leksykon Ochrony Wód – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie wód opadowych

Sawicka-Siarkiewicz Halina, Błaszczyk Paweł, Gmitrzuk Natalia, Witarzewska Teresa

12,60 

Na stanie

Opis

Leksykon Ochrony Wód zawiera skondensowaną w formie zbioru definicji pojęć i określeń wiedzę w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania wód opadowych.

Pojęcia i określenia dotyczące ochrony wód, zawarte w wydanych wiele lat temu słownikach z pokrewnych dziedzin zdecydowanie nie wyczerpuje przedmiotowych zagadnień oraz nie obejmuje obecnej wiedzy w zakresie systemów ochrony wód. Ponadto hasła te nie są zgromadzone tylko w jednej publikacji, spotyka się także różnorodność w ich definiowaniu oraz zapisie jednostek i symboli często niezgodnym z przepisami prawnymi i normatywnymi. W tej sytuacji  wskazane było zgromadzenie, aktualizowanie i ujednolicenie pojęć.

Leksykon zawiera 1537 zdefiniowanych pojęć i określeń ujętych w porządku alfabetycznym, a ich uzupełnienie wartościami liczbowymi, wzorami, rycinami i fotografiami wzbogaca definicje.

Materiały źródłowe zbioru haseł i przypisanych im definicji stanowiły przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), dyrektywa Rady EWG, normy, słowniki, leksykony, publikacje (monografie, poradniki, podręczniki) oraz strony internetowe. Przy definicjach podano ich źródło.

Leksykon przeznaczony jest dla specjalistów z dziedziny inżynierii oraz ochrony i kształtowania środowiska, projektantów, środowisk akademickich, dla pracowników administracji – wydziałów ochrony środowiska, a także dla pracowników zajmujących się budową i eksploatacją systemów kanalizacyjnych.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2011

Oprawa

twarda okładka

Liczba stron

251