Jednolita klasyfikacja odpadów

Aleksandrowicz Alicja, Borkiewicz Jerzy, Kempa Edward, Mieczkowska Ewa, Morgen-Lewińska Elżbieta, Polkowski Józef, Sieja Lidia, Siuta Jan (przewodniczączy zespołu), Szpadt Ryszard, Wasiak Grażyna

8,95 

Dodatkowe informacje