Promocja!

Badania ekotoksykologiczne stosowane w ocenie substancji czynnych i produktów biobójczych

Bielasik-Rosińska Magdalena, Gworek Barbara, Barański Andrzej

6,30 

Na stanie

Opis

Ochrona obiektów i zapobieganie ich niszczeniu przez mikroorganizmy oraz zwalczanie niepożądanych organizmów wymaga stosowania preparatów chemicznych – produktów biobójczych.

Substancje czynne produktów biobójczych podlegają w Unii Europejskiej zharmonizowanej ocenie. Na jej podstawie są dopuszczane do obrotu te substancje, które nie stwarzają ryzyka dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Zharmonizowane wymagania dotyczą także jednolitego sposobu sporządzania raportów z badań substancji czynnych i produktów biobójczych oraz ich oceny. Złożoność dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru produktów biobójczych wynika nie tylko z konieczności zapewnienie bezpieczeństwa, ale także umożliwia swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej dzięki wzajemnemu uznawaniu pozwoleń.

Niniejsza książka stanowi przegląd przepisów prawa europejskiego i krajowego (stan na koniec 2009 r.) dotyczącego produktów biobójczych. Omówiono w niej także badania konieczne do przeprowadzenia oceny substancji czynnych i produktów biobójczych oraz dokumentację wymaganą do wprowadzenia tych preparatów do obrotu.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2010

Oprawa

miękka okładka

Liczba stron

66