Ustawienia

Odpady

Raport „Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi”

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Podstawa opracowania Podstawą wykonania ekspertyzy jest umowa nr 544/2019/Wn50/NE-OZ/D o dofinansowanie w formie dotacji na wykonanie pakietu opracowań, ekspertyz i wytycznych ...
WIĘCEJ