Ustawienia

E-learning

E-learning dedykowany dla przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej

Informacje o Projekcie @ESEN

W kwietniu 2022 zakończył się projekt @ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej” (European Social Economy Network), którego koordynatorem był IOŚ-PIB.
Projekt, finansowany w ramach akcji: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” programu Erasmus +, miał na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.

Więcej informacji na temat projektu oraz jego wszystkie rezultaty można znaleźć na stronie internetowej: https://esen.ios.edu.pl

Informacje o platformie e-learningowej @ESEN

Głównym rezultatem projektu @ESEN było stworzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej platformy e-learningowej. Stanowi ona zaawansowane narzędzie do tworzenia i realizacji programów szkoleniowych w trybie online i mieszanym, oferując bazę praktyk, doświadczeń i ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane w jej ramach.

Platforma @ESEN została stworzona z myślą zarówno o działających przedsiębiorcach społecznych, jak również dla osób zainteresowanych rozwojem lub wspieraniem przedsiębiorczości społecznej.

Materiały, które można na niej znaleźć: sylabus, podręcznik użytkownika oraz zadania sprawdzające wiedzę do samodzielnego wykonania.
Platforma e-learningowa zawiera pięć modułów szkoleniowych oraz moduł wprowadzający:

  • Wprowadzenie: Podstawy gospodarki społecznej i przedsiębiorczości (tu znajdziecie Państwo podręcznik użytkownika i sylabus @ESEN)
  • Moduł A: Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Moduł B: Innowacje społeczne i wpływ
  • Moduł C: Marketing przedsiębiorstwa społecznego
  • Moduł D: Zbieranie funduszy i zasoby
  • Moduł E: Potencjał zasobów ludzkich

W celu uzyskania dostępu do platformy, w tym materiałów szkoleniowych i quizów sprawdzających wiedzę, użytkownik musi się zarejestrować, zalogować i zapisać na kurs.

Link do platformy @ESEN: https://esen-learn.ios.edu.pl


Informacje o przewodniku operacyjnym

Aby ułatwić nawigację po platformie e-learningowej @ESEN, stworzono dedykowany Przewodnik operacyjny, który jest przeznaczony zarówno dla osób, chcących samodzielnie wziąć udział w szkoleniu, jak również dla administratorów, osób szkolących oraz moderatorów, którzy chcieliby prowadzić kursy dostęne w ramach narzędzia. Przewodnik pomoże im zapoznać się z obsługą e-platformy i jej funkcjami, sposobem prowadzenia Programu @ESEN oraz będzie stanowić narzędzie zapewniające wsparcie dla przedsiębiorców społecznych, obejmujące skuteczne metodologie doradcze, coachingowe i mentoringowe.

Przewodnik operacyjny zawiera instrukcję jak zarejestrować i zalogować się na kurs, w celu uzyskania dostępu do platformy e-learningowej.

————————————————

Zapraszamy Państwa do darmowego korzystania z naszej platformy e-learningowej oraz do kontaktu z nami (esen@ios.edu.pl) w celu nawiązania współpracy.

Link do platformy e-learningowej @ESEN: https://esen-learn.ios.edu.pl