Ustawienia

Zielone obligacje w Polsce – Wydanie Specjalne Kwartalnika KOZK

Zielone obligacje – temat Wydania Specjalnego Kwartalnika KOZK – to niezwykle perspektywiczny instrument finansowy, który może korzystnie wpłynąć na sytuację polskich samorządów. Jak jednak wynika z niedawnego raportu Ministerstwa Finansów, zamieszczonego w Wydaniu, wprowadzenie go na szeroką skalę wymaga popularyzacji wiedzy na ten temat. Jak dotąd, tylko jedno polskie miasto – Łódź – wyemitowało zielone obligacje komunalne. Przybliżamy ten przykład, który może być wzorcem dla innych samorządów.

Zagadnienie zielonych obligacji zbadali autorzy raportu „Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce”, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Finansów. Wnioski są co najmniej zastanawiające – dziś samorządy wyraźnie wolą zaciągać kredyty bankowe niż emitować obligacje. A zielone obligacje to już absolutny unikat, wyemitowała je jak dotąd tylko Łódź – za to o łącznej wartości ponad 400 mln złotych. O korzyści płynące z tego rozwiązania pytamy władze miasta oraz Bank Pekao S.A., który przeprowadził emisję i objął obligacje. Ten tekst polecamy każdemu samorządowcowi, bo prawdopodobnie znajdzie on praktyczną wiedzę i wskazówki. Zarówno przedstawiciele miasta Łódź, jak i Banku Pekao S.A.
mają bardzo ciekawe argumenty za wyborem obligacji w miejsce kredytów.

W tym wydaniu zajmujemy się też najnowszą ideą związaną z zielonymi obligacjami komunalnymi – mianowicie oferowaniem ich mieszkańcom gmin, miast lub dzielnic, które je emitują. Taki zabieg nie tylko służy pozyskaniu kapitału na inwestycje, ale i włączeniu lokalnej społeczności w proces zielonej transformacji. Całość nie jest jednak wcale taka prosta i łatwa do przeprowadzenia, jak podkreśla w wywiadzie dr Łukasz Trembaczowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynator naukowy Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji.

Gorąco zachęcamy do lektury, Wydanie Specjalne Kwartalnika KOZK jest dostępne tutaj.