Ustawienia

Seminarium z cyklu „Jakość powietrza w Polsce”: Wpływ właściwości optycznych atmosfery na wymianę CO2 między ekosystemem torfowisk i atmosferą

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się 1 marca w godz. od 12:00 do 13:30.

Podczas spotkania dr hab. Bogdan Chojnicki, prof. UPP przestawi referat pt. „Wpływ właściwości optycznych atmosfery na wymianę CO2 między ekosystemem torfowisk i atmosferą”.

Dołącz przy użyciu numeru spotkania
Numer spotkania (kod dostępu): 2743 836 1780
Hasło spotkania: DCh4nd2WHM9

Dołącz przy użyciu łącza do spotkania
LINK

Abstrakt

W obecnej literaturze naukowej istnieje wiele opracować dotyczących reakcji ekosystemów lądowych na zmianę temperatury i jest to podyktowane obserwowanym obecnie globalnym ociepleniem. Ma to szczególne znacznie w kontekście torfowisk, które stanowią olbrzymi rezerwuar węgla organicznego w biosferze, a ich reakcja na zmianę klimatu jest jednym z kluczowych zagadnień naukowych w kontekście potencjalnych sprzężeń zwrotnych prowadzących do dalszego ocieplania się atmosfery. Należy jednak pamiętać, iż zmiana parametrów fizycznych powietrza wynikająca z działalności człowieka powoduję również zmianę parametrów optycznych powietrza. W prezentowanych badaniach przedstawiono oszacowanie skutków modyfikacji parametrów optycznych atmosfery na zdolność torfowisk do pochłaniania CO2.

Link do wydarzenia na FB.