Ustawienia

KOZK na ECCO 2021 – seminarium nt. środowiska i zrównoważonego rozwoju

Zmiana klimatu – wyzwanie dla wszystkich, szansa dla każdego” – to tytuł wystąpienia kierownik KOZK Agnieszki Ragin na seminarium, zorganizowanym 22 kwietnia br. podczas seminarium polsko-indonezyjskiej platformy ECCO 2021.

Agnieszka Ragin poruszyła m.in. kwestie polskiej drogi do neutralności klimatycznej oraz proekologicznych polityk i inicjatyw w Indonezji, a także omówiła najnowsze trendy w ochronie środowiska, ekoturystyce i elektromobilności.