Ustawienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE LIFE VIIEW 2050

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania działań IOŚ-PIB/KOBiZE/CAKE do Państwa oczekiwań w ramach nowego projektu LIFE VIIEW 2050 – Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.

Ankieta jest dostępna pod linkiem: ANKIETA
Ankieta zawiera 10 pytań (szacowany czas na wypełnienie to 3 minuty).

Informacja o projekcie LIFE VIIEW 2050:

 • Głównym celem Projektu jest ocena funkcjonowania EU ETS, jego interakcji z innymi instrumentami polityki UE, innymi międzynarodowymi systemami handlu oraz jego dalszego rozwoju z myślą o neutralnej klimatycznie gospodarce UE do 2050r.
  Równoległym celem jest wspieranie i promowanie funkcjonowania EU ETS oraz innych polityk wpływających na kształtowanie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rozpowszechnianie doświadczeń UE w tym zakresie w celu doskonalenia polityki klimatyczno-energetycznej na szczeblu wspólnotowym i międzynarodowym.
 • Analizy, które zostaną opracowane w ramach projektu obejmą ocenę funkcjonowania EU ETS z uwzględnieniem jego synergii i interakcji z:
  – innymi instrumentami polityki klimatyczno-energetycznej stymulującymi wdrażanie technologii niskoemisyjnych, tj. OZE i EE,
  – sektorami gospodarki spoza EU ETS w UE (tj. transport) i stosowanymi tam narzędziami polityki,
  – innymi systemami handlu uprawnieniami do emisji i obecnymi w nich mechanizmami.
 • Projekt uzyskał akceptację i wsparcie Komisji Europejskiej i NFOŚiGW w ramach programu LIFE. Będzie realizowany z wykorzystaniem modeli opracowanych w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej CAKE