Ustawienia

Katarzyna Jurkowska

Raport z rynku CO2 – styczeń 2022

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Raportu z rynku CO2”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W najnowszym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje ...
WIĘCEJ

Podsumowanie XII Forum Innowacyjności

Podczas XII FORUM INNOWACYJNOŚCI wspólnie z zaproszonymi ekspertami omówiono możliwości wykorzystania energii wód termalnych oraz ciepła pozyskiwanego z gruntu do celów ciepłowniczych. Zwrócono uwagę na pozyskiwanie energii oraz jej magazynowanie. ...
WIĘCEJ

Podsumowanie XI Forum Innowacyjności

Celem spotkania było przedstawienie zagrożenia jakim jest współczesna zmiana klimatu dla zasobów wodnych kraju z omówieniem realizowanychi możliwych do podjęcia działań adaptacyjnych i zapobiegawczych. XI FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył prof. dr ...
WIĘCEJ

Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy o wydaniu monografii pt. Regionalna geografia fizyczna Polski, której współautorami są pracownicy IOŚ-PIB. Publikacja powstała w odpowiedzi na potrzebę wspierania  opracowania audytów krajobrazowych, jak również na wzrastające ...
WIĘCEJ

Podsumowanie X Forum Innowacyjności

Celem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z dynamicznym rozwojem energetyki rozproszonej w tym opracowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Akademie Górniczo-Hutniczą narzędzi. Podczas Forum poruszono także kwestie zmieniającej się ...
WIĘCEJ