Ustawienia

Katarzyna Jurkowska

PODSUMOWANIE X FORUM INNOWACYJNOŚCI

Celem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z dynamicznym rozwojem energetyki rozproszonej w tym opracowanych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Akademie Górniczo-Hutniczą narzędzi. Podczas Forum poruszono także kwestie zmieniającej się ...
WIĘCEJ

XI Forum Innowacyjności

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym serdecznie zapraszamy na: XI FORUM INNOWACYJNOŚCI “Klimat ...
WIĘCEJ

Podsumowanie IX Forum Innowacyjności

Celem spotkania było wskazanie roli lasów w dostarczaniu usług ekosystemowych oraz wyzwań stojących przed lasami  w świetle zmian klimatu. W trakcie sesji poruszone zostały tematy związane z:– możliwościami retencji węgla ...
WIĘCEJ

PODSUMOWANIE VIII FORUM INNOWACYJNOŚCI

26 czerwca 2021 r. Cel spotkania i tematyka dotyczyła  szans jakie dają paliwa gazowe i barier, które pojawiają się w perspektywie rozwoju rynku transportowego, a także promocji nowych technologii w ...
WIĘCEJ

Wsparcie w ramach konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”

Zapraszamy do udziału  w projekcie nr POWR.02.21.00-00-RW81/21 pn. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”. Termin ...
WIĘCEJ

NOWA ANALIZA: „Polska net-zero 2050”

Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji wykonanej przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) pt. “Polska net-zero 2050: Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 250 r.”. W opracowaniu przeanalizowano ...
WIĘCEJ