Nowy ośrodek w strukturach IOŚ-PIB: powstał Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK)

Powołany przez Ministra Klimatu Michała Kurtykę na początku kwietnia br. Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny ośrodek badawczy zajmujący się szeroko pojętymi zmianami klimatu i ich skutkami.

Ośrodek działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). KOZK stanowi merytoryczne zaplecze Ministra Klimatu w realizowaniu polityki ekologicznej i klimatycznej – zapewnia wsparcie i analizy eksperckie, realizuje prace naukowo-badawcze i projekty edukacyjne, a także realizuje wydarzenia dotyczące zmian środowiskowych i klimatycznych oraz zadania komunikacyjne w ramach IOŚ-PIB. Ośrodek tworzą cztery zakłady:

  • Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu,
  • Adaptacji do Zmian Klimatu,
  • Edukacji i Komunikacji
  • Niskoemisyjnego Transportu

Dyrektorem KOZK jest Agnieszka Ragin, pełniąca w IOŚ-PIB jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej. Wcześniej była Dyrektorem Biura ds. Prezydencji Konferencji Stron w Ministerstwie Klimatu.

Więcej informacji o zadaniach KOZK: https://ios.edu.pl/krajowy-osrodek-zmian-klimatu/

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska drog [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]