Ustawienia

Spotkanie Ministra Kurtyka z uczestnikami programów stażowych „Energia dla Przyszłości” i „Klimat dla Przyszłości”

25 października 2022 r. Minister Michał Kurtyka spotkał się w formie online z uczestnikami programów stażowych „Energia dla Przyszłości” i „Klimat dla Przyszłości”, jak powiedział: „W ramach programów stażowych resortu klimatu i środowiska stażyści mają doskonałą okazję do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz merytorycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów z obszarów klimatu oraz energii”.

Pan Minister zwrócił uwagę, że podejmując staż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz dużych podmiotach sektora energetycznego, młodzi ludzie mają wyjątkową okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, a najlepsi będą mogli także znaleźć satysfakcjonujące miejsce pracy.

„Dzięki programom stażowym „Energia dla Przyszłości” i „Klimat dla Przyszłości” jest wzmocnienie zaplecza kadrowego sektora energetycznego i sektora klimatu oraz zachęcenie stażystów do pracy w tych obszarach, jak również intensyfikowanie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi” – podkreślił Pan Minister Michał Kurtyka.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska