Ustawienia

Seminarium z cyklu „Jakość powietrza w Polsce”: Wykorzystanie niskokosztowych czujników w badaniach struktury mikrofizycznej i optycznej smogu

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się 27 października w godz. od 11:30 do 12:30.
Podczas spotkania dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW (Instytut Geofizyki UW) przedstawi referat nt. „Wykorzystanie niskokosztowych czujników w badaniach struktury mikrofizycznej i optycznej smogu”.

Tematem referatu będą proste czujniki optyczne służące do pomiaru jakości powietrza, które dostępne są na rynku. Umożliwiają one szybki pomiar koncentracji masy cząstek (PM1, PM2.5, PM10). Choć wykorzystanie tanich czujników do monitoringu jakości powietrza jest kontrowersyjne mogą być bardzo przydatne w badaniach naukowych. Ze względu na rozmiary i masę czujników są one idealne do pomiarów wykonywanych na dronach, balonach czy kolejkach górskich.  W tym kontekście niezwykle ważne pozostaje pytanie o dokładność pomiaru i ograniczenia tego typu przyrządów. Zaprezentowane będą wyniki porównawcze do przyrządów profesjonalnych ale również wyniki badań terenowych uzyskanych podczas różnych kampanii pomiarowych. Dyskutowane będą efekty związane z higroskopijnością aerozolu ale inne procesy fizyczne, które wpływają na wyniki pomiarów.

Dołącz przy użyciu numeru spotkania
Numer spotkania (kod dostępu): 2742 142 2155
Hasło spotkania: ehA52MFYUU5
lub linku: https://ios-pib.webex.com/ios-pib/j.php?MTID=m41c566b483f852dff6888b4ec2c2403d

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zachęcamy do udziału!