Ustawienia

Regionalna geografia fizyczna Polski

Z radością informujemy o wydaniu monografii pt. Regionalna geografia fizyczna Polski, której współautorami są pracownicy IOŚ-PIB. Publikacja powstała w odpowiedzi na potrzebę wspierania  opracowania audytów krajobrazowych, jak również na wzrastające zainteresowanie podziałami regionalnymi kraju. Publikacja jest zwieńczeniem prac nad aktualizacją słynnej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg prof. Jerzego Kondrackiego, prowadzonych przez specjalistów z całego kraju, w których od lat uczestniczyli pracownicy IOŚ-PIB. Wcześniej, w 2018 r. na łamach czasopisma „Geographia Polonica” opublikowany został zaktualizowany podział fizycznogeograficzny Polski . Kolejnym krokiem było opracowanie charakterystyk wszystkich regionów, które znalazły się we właśnie wydanej monografii.

Monografia stanowi efekt współpracy 50 autorów z 16 placówek badawczych (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). W pracach nad publikacją brali udział Pracownicy Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu IOŚ-PIB – dr Jan Borzyszkowski, Małgorzata Bidłasik, Izabela Potapowicz (Grzegorczyk) i Małgorzata Walczak.

Zgodnie z założeniami, książka będzie przydatna nie tylko w opracowaniu audytów krajobrazowych, ale także jako podręcznik akademicki dla studentów geografii,  gospodarki przestrzennej, i innych kierunków kształcenia oraz dla szerokiego grona specjalistów  planowania przestrzennego, ochrony środowiska,  autorów przewodników i publikacji krajoznawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją publikacji, udostępnioną na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.