Ustawienia

Raport z rynku CO2 – lipiec 2021

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Raportu z rynku CO2”

W lipcowym wydaniu, poza informacjami dotyczącymi uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS, znajdą Państwo również:

  • informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA
  • prognozy cen uprawnień w okresie 2021-2023
  • wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień EUA
  • publikację pakietu Fit For 55
  • aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r.
  • nową publikacja na 2022 r. europejskiego prawa klimatycznego służącego jako narzędzia realizacji długofalowych celów polityki klimatycznej UE
  • publikację nowej analizy CAKE: „Polska netzero 2050”
  • informacje nt. uruchomienia Chińskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,
  • najważniejsze informacje dotyczące polityki klimatycznej USA
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w sierpniu i wrześniu 2021 r.

Zapraszamy do lektury!