Ustawienia

Podsumowanie VIII Forum Innowacyjności

26 czerwca 2021 r.

Cel spotkania i tematyka dotyczyła  szans jakie dają paliwa gazowe i barier, które pojawiają się w perspektywie rozwoju rynku transportowego, a także promocji nowych technologii w energetyce wiatrowej.

W VIII FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:

 • prof. Maciej ChorowskiPrezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Jacek NowakowskiWiceprezes Polskiej Platformy LNG i BioLNG,
 • Adam NiklewskiRegionalny ekspert ds. paliw alternatywnych DNV,
 • Piotr MyszorPrzedstawiciel portalu wnp.pl,
 • prof. Antoni MorawskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • prof. dr hab. Mirosław MiętusZastępca Dyrektora IMGW-PIB,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz FigurskiDyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego,IMGW-PIB,
 • dr inż. Jakub Jurasz  – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • Łukasz SzczepaniakPSE, Departament Zarządzania Systemem.

Najważniejsze wnioski  z panelu dyskusyjnego dotyczyły m.in.:

 • Zaawansowanie i dojrzałość technologii paliw alternatywnych jest bardzo zróżnicowana. Obecnie systemy  LNG/CNG jako jedyne są dopracowaną, realną alternatywą dla paliw ropopochodnych, znacząco obniżają emisję i mogą stanowić dobre rozwiązanie na czas rozwoju paliw takich jak wodór czy amoniak. Prawdopodobnie proces ten potrwa nie krócej niż przez następne 20 lat. Ciekawą opcją jest również obniżenie śladu węglowego LNG jest bioLNG i ta technologia również obecnie dynamicznie się rozwija.
 • Paliwa wodorowe są z pewnością dobrym kierunkiem rozwoju ze względu na brak emisji CO2 w procesie spalania – obecnie brak jest ujednoliconych standardów, regulacji prawnych, sieci dystrybucji i wystarczającej produkcji tego paliwa dla zaspokojenia istotnej części potrzeb przemysłu i transportu. W najbliższej dekadzie technologie te powinny osiągnąć wystarczającą powszechność stosowania i dojrzałość aby sukcesywnie zastępować paliwa pochodzące z surowców kopalnych.
 • Należy opracować wymagania dla producentów energii elektrycznej z farm wiatrowych w zakresie dostarczania danych o produkcji energii z turbin wiatrowych i pomiarów meteorologicznych. Obecne dane są niewystarczające do przeprowadzenia wyczerpujących badań w zakresie produkcji energii, jak również oszacowania rzeczywistego wpływu farm na mikroklimat.
 • Należy opracować wymagania dla producentów energii elektrycznej z farm wiatrowych w zakresie dostarczania danych o produkcji energii z turbin wiatrowych i pomiarów meteorologicznych. Obecne dane są niewystarczające do przeprowadzenia wyczerpujących badań w zakresie produkcji energii, jak również oszacowania rzeczywistego wpływu farm na mikroklimat.

Moderatorzy dyskusji:
Panel 1.: Piotr Myszor, portal wnp.pl
Panel 2.: Mirosław Miętus, prof. dr hab., IMGW-PIB, Z-ca Dyrektora Instytutu

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale  YouTube IOŚ-PIB.
Prezentacja „Paliwa alternatywne i cele klimatyczne”
Prezentacja „Paliwa alternatywne dla transportu drogowego”
Prezentacja „Przegląd paliw alternatywnych w transporcie morskim zgodnie z IMO 2050”
Prezentacja „Amoniak jako magazyn wodoru”
Prezentacja „Energetyka wiatrowa: zmienność produkcji, prognozowanie, lokalny mikroklimat”