Ustawienia

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2020

Poniżej przedstawiamy najnowszy numer „Raportu z rynku C02”. W aktualnym wydaniu zamieszczono informacje na temat, m.in.:

  • uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS,

  • kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w czerwcu,

  • wybranych, zbiorczych danych z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczących jednostek EUA i CER,

  • aktualizacji kalendarza aukcji z uwagi na mechanizm MSR,

  • planowanego utworzenia własnego systemu UK ETS przez Wielką Brytanię w wyniku brexitu,

  • przyszłości wodoru w Europie,

  • kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w lipcu 2020 r., a także pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS na świecie.

Raport z rynku C02 – czerwiec 2020

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!