Ustawienia

NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ dotyczące strat i marnotrawstwa żywności

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury monografii naukowej pt. „Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu” która jest dziełem wielu autorów, składa się z sześciu rozdziałów poświęconych analizie strat i marnotrawstwa żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” i powstała na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z powstawaniem strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Do przygotowania oraz recenzji monografii zaproszeni zostali naukowcy-eksperci, których wiedza, doświadczenie oraz zainteresowanie tematyką, pozwoliły na przygotowanie interesującej publikacji, która w sposób oryginalny i twórczy przedstawia zagadnienie strat i marnotrawstwa żywności w Polsce.