Ustawienia

Raport z rynku CO2 – maj 2021

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru „Raportu z rynku CO2 -maj 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS.

W majowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat:

  • kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA oraz wybrane,
  • zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień EUA,
  • kalkulacji nadwyżki uprawnień w 2020 r. na potrzeby rezerwy MSR,
  • kluczowych elementów systemu handlu uprawnień w Wielkiej Brytanii (tzw. UK ETS),
  • znaczenia pochłaniania w dochodzeniu do neutralności klimatycznej,
  • zarządzania i instytucjonalnych ram polityki klimatycznej w państwach rozwijających się,
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w czerwcu 2021 r.,
  • pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS na świecie.

Zapraszamy do lektury!