Ustawienia

Polsko-francuskie seminarium nt. zrównoważonych miast

30 listopada Maciej Cygler, ekspert w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym uczestniczył w polsko-francuskim seminarium nt. zrównoważonych miast.

Podczas panelu zatytuowanego „Skuteczna transformacji w kierunku neutralności emisyjnej w perspektywie 2050 na poziomie UE” opowiadał m.in. o roli, działaniach, wynikach oraz projektach prowadzonych w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).
Ekspert w swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę przełożenia wyników generowanych na poziomie gospodarek i całej UE, na format możliwy do wykorzystania w decyzjach podejmowanych przez podmioty samorządowe. Podkreślono również znaczenie CAKE w wypełnianiu luki informacyjnej – większość analiz, którymi posługuje się Komisja Europejska, stosuje perspektywę unijną, nie zawsze w pełni odzwierciedlając różnice między państwami członkowskimi.
Dyskusja na ten temat w gronie ekspertów z Polski oraz Francji pozwoliła na dyskusję i przyjrzenie się wyzwaniom dot. neutralności emisyjnej z nowej, ciekawej perspektywy.

Videorelacja z wydarzenia.