Ustawienia

Warsztat pt. „ETV as a tool for internalizing the performance of green innovations in the environmental footprint of products and organizations”

Konwencjonalne technologie mogą okazać się nieskuteczne w osiągnięciu ambitnego celu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Potrzebujemy zielonych innowacji dla zmiany obecnego sposobu produkcji i konsumpcji tak, by ograniczyć wpływ na środowisko i efektywniej wykorzystywać zasoby.

Nowe technologie środowiskowe, bardziej niż inne innowacje, odgrywają istotną rolę w wypełnianiu przez przedsiębiorstwa potrzeb i obowiązków w zakresie spełniania wymogów regulacyjnych czy dostosowywania się do nowych wyzwań środowiskowych, stwarzają też nowe możliwości biznesowe.

Mimo że zainteresowanie zielonymi innowacjami stale wzrasta, to często brakuje wiarygodnego potwierdzenia ich działania. Dlatego tak ważna jest ich rzetelna i bezstronna weryfikacja, która pozwoliłaby dostawcom technologii skutecznie konkurować na rynku, a nabywcom dała gwarancję osiągnięcia deklarowanego efektu ekologicznego.

Celem najbliższego warsztatu realizowanego w ramach projektu LIFEproETV będzie pokazanie, w jaki sposób ETV (weryfikacja technologii środowiskowych) może wspierać wdrożenie i utrzymanie innych systemów certyfikacji środowiskowej, takich jak EMAS, Eco-label czy EPD.
Możliwość udziału w warsztacie tylko po wcześniejszej rejestracji.

23 listopada, godzina 14.00
Wydarzenie online

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.
Agenda spotkania.