Ustawienia

„Polska net-zero 2050. Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją pt. „Polska net-zero 2050. Podręcznik transformacji energetycznej dla samorządów” Podręcznik został przygotowany w CAKE/KOBiZE ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Podręcznik stanowi drugą część publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r.

Podręcznik został napisany w celu zaprezentowania w jednym miejscu najważniejszych polityk, środków oraz instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, które znajdują się w gestii samorządów. To właśnie samorządy lokalne dysponują największym potencjałem w zakresie integracji środków na rzecz rozproszonego wytwarzania energii, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i wielu innych elementów wpisujących się w strategię zrównoważonego rozwoju.

Zainicjowanie i wdrożenie zmian mających na celu ochronę klimatu to szansa na rozwój miast i gmin oraz szereg korzyści, takich jak: poprawa jakości powietrza i unowocześnienie infrastruktury energetycznej i transportowej, które będą odczuwalne przez następne dekady.

Podręcznik zawiera wiele cennych wskazówek i porad co do kierunków działań, jakie mogą być podejmowane przez samorządy w ramach transformacji energetycznej, w szczególności opis dostępnych źródeł finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć tego obszaru (z zastrzeżeniem, że dotyczą one obecnie realizowanych konkursów w ramach dotychczasowej perspektywy finansowej).

W podręczniku zaprezentowano także wyniki analiz wykonanych w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL w zakresie potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach dla scenariuszy zakładających poziomy redukcji spójne z celami UE.

Zachęcamy do lektury!