Ustawienia

Podsumowanie konferencji nt. „Opakowania z tworzyw sztucznych – dziś i jutro”

26 czerwca odbyła się konferencja pt. „Opakowania z tworzyw sztucznych – dziś i jutro” organizowana w ramach Projektu „Oszacowanie rocznych ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych nie poddanych recyklingowi w Polsce” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Konferencję podzielono na dwa panele. Pierwszy pt. Świadomość biznesowa a ekologia, drugi pt. Opakowania z tworzyw sztucznych jako element zaśmiecania środowiska naturalnego.

Nagranie ze spotkania dostępne jest na Youtubie.


Niniejszy materiał został dofinansowany
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.