Ustawienia

8. edycja Kongresu 590 pod hasłem„Przestrzenie wolności”

Wojna w Ukrainie i związane z nią zmiany geopolityczne na nowo zdefiniowały pojęcie wolności, wskazując ogrom zagrożeń i uświadamiając nam istotę koordynacji działań krajów i sojuszy jako jedynej drogi obrony wspólnych wartości gwarantujących prawo każdego narodu do niepodległości.
To właśnie nowe realia stanowiły tło 8. edycji Kongresu 590, która odbyła się 21 i 22 czerwca pod hasłem„Przestrzenie wolności”, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

W ramach panelu „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwanie czy szansa dla polskiej gospodarki”, w której uczestniczył m.in. dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB oraz Piotr Zacharski, P.O. Kierownika Zakładu Strategii Środowiskowych, podkreślony został bezpośredni w obecnych warunkach historycznych związek pomiędzy polityką środowiskową a bezpieczeństwem energetycznym.
Prelegenci zwracali uwagę na konieczność uwzględnienia w tych planach okoliczności związanych z wojną na Ukrainie – szczególnie w przypadku Polski jako państwa przyfrontowego. Zdaniem uczestników panelu powinna nastąpić korekta „Fit for 55” ze względu na okoliczności wojenne.
Poruszone zostały również problemy związane z magazynowaniem energii, które wynikają z intensywnego rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii.
W podsumowaniu stwierdzono, że Polityka klimatyczna w Polsce i w Unii Europejskiej jest nierozerwalnie związana z polityką energetyczną. Kiedy mówimy o kwestiach środowiskowych w ramach Fit for 55, to za podejściem środowiskowym jest podejście energetyczne i gospodarcze. Te kwestie się przenikają. Sprawiedliwa transformacja oznacza, że jeśli mamy dokonać zmiany energetycznej, surowcowej, gospodarczej, technologicznej – człowiek nie może z tego tytułu ucierpieć. Na poziomie Unii Europejskiej powinniśmy zachowywać konkurencyjność poszczególnych gospodarek i całej Unii.

Uczestnicy panelu:

  1. dr inż. Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.
  2. dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytuty Badawczego.
  3. dr Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
  4. Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej

Moderator: Piotr Zacharski – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.