Ustawienia

Podpisanie Porozumienia z Państwową Ekologiczną Akademią Kształcenia Podyplomowego i Zarządzania z Ukrainy

Praca zespołowa dzieli zadanie i zwielokrotnia sukces.
Z tego powodu jest nam niezwykle miło poinformować o tym, że dziś wraz z delegacją z Państwowej Ekologicznej Akademii Kształcenia Podyplomowego i Zarządzania z Ukrainy podpisaliśmy porozumienie w sprawie współpracy w obszarach dotyczących ochrony środowiska.
Dokument określa zakres działań dotyczący rozwijania wzajemnych relacji poprzez zróżnicowane formy współpracy w obszarach działalności naukowej i edukacyjnej, m.in. wspólne konferencje naukowe, seminaria, wystawy czy projekty naukowe.