Ustawienia

Nowe analizy CAKE/KOBiZE dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze trzy publikacje przygotowane w Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ KOBiZE w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL dotyczące transformacji energetyki, roli transportu publicznego oraz skutków wdrożenia wybranych instrumentów mitygujących emisję gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie. Analizy te stanowią kontynuację wcześniejszej publikacji pt. „Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”, która została opublikowana w lipcu 2021 r. i odpowiadają na aktualne wyzwania w kontekście pakietu „Fit for 55” oraz Europejskiego Zielonego Ładu i przedstawiają skutki proponowanych w jego ramach rozwiązań, oraz regulacji.