Ustawienia

Podsumowanie XIV Forum Innowacyjności

XIV Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” odbyło się 13 czerwca br., w formie online. Tematyka spotkania koncentrowała się na weryfikacji technologii środowiskowych, certyfikacji i oznakowania produktów środowiskowych oraz systemach zarządzania środowiskiem.

XIV FORUM INNOWACYJNOŚCI otworzył dr Przemysław Ligenza, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • dr Przemysław Ligenza – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Małgorzata Greszta – Partner Zarządzająca w CSR Consulting
  • Izabela Ratman – Kłosińska – Kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Magdalena Jabłońska-Pudlak – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
  • Anna Zalewska  – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
  • Monika Porębska  – samodzielne stanowisko ds. EMAS, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • dr inż. Agnieszka Tomaszewska – Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Moderator wydarzenia: Agnieszka Stangreciak, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Moderator panelu dyskusyjnego: Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca w CSR Consulting
W czasie panelu eksperci udzielili odpowiedzi na pytania:

  • Kluczowe wyzwania dla firm w innowacyjnych działaniach w obszarze klimatu?
  • W jaki sposób prezentowane w części wykładowej narzędzia i rozwiązania mogą wesprzeć firmy i szerzej ekosystem aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami?
  • Jak możemy lepiej w Polsce rozwijać swoje kompetencje i możliwości w zakresie szukania nowych rozwiązań odpowiadających na zmiany klimatu?

Tematy wystąpień dotyczyły:


Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne są na kanale  YouTube IOŚ-PIB