Ustawienia

Nowa analiza CAKE/KOBiZE pt.: „VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS”

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą publikację wykonaną przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE/KOBiZE) pt.: „VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS1.

Po miesiącach debat i negocjacji stoimy u progu przyjęcia rozwiązań legislacyjnych w ramach pakietu Fit for 55, będącego urzeczywistnieniem imponującej dynamiki i poziomu ambicji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W najnowszej analizie przedstawiamy makroekonomiczne i sektorowe skutki reformy EU ETS oraz objęcia systemem handlu uprawnieniami do emisji budynków i transportu drogowego (BRT ETS), będących istotną częścią tego pakietu. Raport dotyka również szeregu zagadnień, które będą miały istotny wpływ na przyszłość i transformację gospodarki Polski oraz Unii Europejskiej w świetle przyjętych rozwiązań pakietu Fit for 55, oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Pakiet Fit for 55 dotyczy wprawdzie działań umożliwiających osiągnięcie celów polityki klimatycznej wyznaczonych na rok 2030, to jednak wpisuje się w długookresową ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE w 2050 roku. W opublikowanym raporcie przedstawiono możliwe konfiguracje rozwiązań tej polityki do roku 2050, obejmujące handel uprawnieniami do emisji, w tym różne opcje jego rozszerzania na nowe sektory i oddziaływania proponowanych opcji na gospodarkę, co będzie przedmiotem oceny i decyzji bliżej końca dekady.