Ustawienia

Raport z rynku CO2 – marzec 2023

Zapraszamy do lektury marcowego numeru „Raport z rynku CO2”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W tym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego dotyczące uprawnień EUA.

Ponadto, w numerze, m.in.:

  • Najważniejsze wydarzenia rynkowe marca 2023 r.
  • Informacja nt. terminu dodatkowej sprzedaży uprawnień na aukcjach na zasilenie planu REPowerEU
  • Nowa analiza CAKE dot. rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory w perspektywie do 2050 r.
  • Marcowa aktualizacja danych dotyczących cen uprawnień z raportów CoT
  • Wpływ sytuacji nadzwyczajnych w sektorze elektroenergetycznym na emisje UE-27 w 2022 r.
  • IPCC zamyka szósty cykl swoich prac
  • Raport IEA dokonujący przeglądu globalnych emisji CO2 w 2022 r.
  • Wnioski z raportu ICAP nt. systemów ETS na świecie
  • Najważniejsze informacje z innych systemów ETS
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023 r.