Ustawienia

Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zaprasza na prezentację najważniejszych wniosków z raportu pt. „Morfologia odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce w systemie gminnym”.

14 grudnia 2022 r., godz. 11:00.
Rejestracja

Regulamin wydarzenia

Nagranie ze spotkania zostanie opublikowane na kanale YouTube IOŚ-PIB.
Możliwość zadawania pytań podczas wydarzenia tylko za pomocą platformy Clickmeeting po wcześniejszej rejestracji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


NAGRANIE Z WEBINARU
PREZENTACJA Z WEBINARU
PEŁEN RAPORT