Ustawienia

Miasto przyjazne ludziom to miasto z czystym transportem

Przedstawiciele polskich samorządów i stowarzyszeń miast odbyli pod koniec maja wizytę studyjną w Oslo, zapoznając się bezpośrednio ze skutecznymi rozwiązaniami w zakresie czystego transportu oraz zbierając praktyczną wiedzę i inspiracje do tworzenia Stref Czystego Transportu. Spotkali się także z burmistrz Oslo Marianne Borgen. Wizyta odbyła się w ramach prowadzonego przez IOŚ-PIB projektu „Laboratorium Stref Czystego Transportu”.

Zaangażowani w rozwój czystego transportu samorządowcy z różnej wielkości miast z całej Polski, w tym z Białegostoku, Gdańska, Gdyni i Sopotu, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Poznania, czy też z Torunia i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i przedstawiciele Unii Metropolii Polskich przez trzy dni zdobywali praktyczną wiedzę w stolicy Norwegii i wymieniali doświadczenia z zagranicznymi partnerami.

– Rozwijanie czystego transportu nie polega na przekonywaniu mieszkańców do poświęceń, lecz na pokazywaniu, co dostają w zamian: czyste powietrze i miasto przyjazne dla ludzi – podkreśliła na ekskluzywnym spotkaniu z polską delegacją burmistrz Oslo Marianne Borgen, dodając, że należy przede wszystkim jasno i wprost mówić o korzyściach płynących z niepopularnych rozwiązań. – Odważne działanie i widoczne rezultaty to najlepsze argumenty – podsumowała. Oslo od lat stawia na czysty transport, dlatego dysponuje konkretną, praktyczną wiedzą. W mieście funkcjonuje strefa płatnego wjazdu, przy czym pojazdom elektrycznym przysługują bardzo duże zniżki, co zachęca do korzystania z czystego transportu i tym samym poprawia jakość powietrza. Ponadto stolica Norwegii elektryfikuje wszystkie rodzaje komunikacji publicznej – nie tylko autobusy (miasto niedawno zamówiło 183 elektryczne pojazdy polskiej firmy Solaris), ale nawet promy.

Program wizyty objął m.in. również spotkania z dyrektorką Agencji Klimatycznej Oslo Heidi Sørensen oraz z kierownikiem projektu Oslo Package 3 Terje Rognlienem, który koordynuje planowanie i realizacje kluczowych dla miasta projektów infrastrukturalnych. Uczestnicy odwiedzili też m.in. centrum logistyczne firm kurierskich i poczty – tzw. Oslo City Hub, wspólny dla biznesu i administracji.

W programie wizyty studyjnej był także warsztat, który poprowadził ekspert Norweskiego Stowarzyszenia Pojazdów Elektrycznych (Norsk Elbilforening) Markus Nilsen Rotevatn, podsumowując inspiracje dla rozwijania czystego transportu, które polscy samorządowcy mogą wykorzystać w swoich miastach. Uczestnicy zwrócili przede wszystkim uwagę na kompleksowy i planowy charakter rozwiązań zastosowanych w Oslo. Świadczą one o tym, że strefa czystego transportu może przynieść pożądany efekt tylko, jeśli jej funkcjonowanie będzie zintegrowane z polityką transportową i komunikacyjną miasta. Samorządowcy zauważyli też pozytywny wpływ strefy płatnego wjazdu na komfort przebywania w przestrzeniach publicznych, zwłaszcza dzięki ograniczeniu tłoku i hałasu.

Projekt „Laboratorium Stref Czystego Transportu” jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Norweskim Stowarzyszeniem Pojazdów Elektrycznych oraz Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Jest on finansowany z Funduszy Norweskich i funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu”, na podstawie umowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.  Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://sctlab.ios.edu.pl/