Ustawienia

Umowa partnerska z WFOŚiGW w Białymstoku i Lublinie w sprawie realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej biogazowi i biometanowi podpisana!

5 czerwca 2023 roku w Lublinie podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wykorzystywania biogazu i biometanu w Polsce. Przedsięwzięcie, koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, będzie realizowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie biogazu i biometanu w kontekście korzyści społecznych, środowiskowych i gospodarczych. A także udzielenie wyczerpujących i opartych na praktyce odpowiedzi na wszystkie zagadnienia dotyczące technicznych, organizacyjnych i prawnych aspektów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem tego źródła energii.

dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor


W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. szereg eksperckich opracowań dostępnych bezpłatnie na portalu pełniącym funkcję bazy wiedzy. Zaplanowano również konferencje, szkolenia oraz wizyty studyjne w biogazowniach. Kampania zasięgiem ma objąć ponad 4,6 mln osób.
Dofinansowanie w wysokości 1 918 320,00 zł zostało przyznane w ramach programu „Edukacja ekologiczna” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Umowę o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia podpisali 5 czerwca br.: dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, dr inż. Maciej Borzyszkowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku oraz Agnieszka Kruk, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie.
W wydarzeniu uczestniczyła również Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.