Ustawienia

Konferencja Naukowa Państwowej Rady Ochrony Środowiska pt. „Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości”

Serdecznie zachęcamy Państwa do śledzenia Konferencji Naukowej Państwowej Rady Ochrony Środowiska pt. „Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości”.

Wydarzenie będzie miało formułę hybrydową, a relacja ze spotkania dostępna będzie na Facebooku Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Skład Komitetu Naukowego Konferencji

dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
dr hab. inż Zbigniew Karaczun prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Maciej Kryza, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Politechnika Śląska
prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Janusz Olejnik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
doc. dr inż. Paweł Skowroński – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
dr inż. Krystian Szczepański – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
dr hab. inż. kpt.ż.w., prof. AMS Wojciech Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. Grzegorz Tchorek – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – 11:30 OTWARCIE KONFERENCJI

Moderator: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Otwierający konferencję:       

  • Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska
  • Marcin Izdebski – Dyrektor w Departamencie Spółek Paliwowo-Energetycznych, Ministerstwo Aktywów Państwowych
  • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • Grzegorz Tobiszowski – Poseł do Europarlamentu Europejskiego, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

11:30 – 12:15 SESJA I: NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA Z PERSPEKTYWY GLOBALNEJ, REGIONALNEJ I LOKALNEJ

Moderator: dr inż. Krystian Szczepański

11:35 – 11:55 The Integrated Carbon Observation System (ICOS) – European greenhouse gas research across land, ocean and atmosphere
Werner Kutsch, Dyrektor ICOS

11:55 – 12:15 Zintegrowany system obserwacji gazów cieplarnianych w Europie, ICOS – polski udział w sieci badawczej
prof. dr hab. Janusz Olejnik

12:15 – 12:30 PRZERWA

12:30 – 14:00 SESJA II:  AKTYWNOŚCI I PRACE GRUP ROBOCZYCH PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY ŚRODOWISKA W KONTEKŚCIE TEMATYKI NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ/ OCHRONY KLIMATU

Moderator: prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski

12:30 – 13:05 GRUPA CZŁOWIEK-MIASTO

12:30 – 12:35 Charakterystyka aktywności grupy Człowiek – Miasto
prof. Izabela Sówka

12:35 – 13:05  Metody osiągnięcia neutralności klimatycznej na obszarach miejskich
dr inż. Krystian Szczepański, dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, dr hab. inż. Izabela Sówka oraz Grupa Człowiek-Miasto

13:05 – 13:40 GRUPA TECHNOLOGIE

13:05 – 13:10 Charakterystyka aktywności grupy Technologie
dr hab. Grzegorz Tchorek

13:10 – 13:40 Nisko i zeroemisyjne technologie wytwarzania energii na drodze do neutralności klimatycznej 2050 – propozycja wyznaczenia kryteriów wsparcia
dr hab. Grzegorz Tchorek, doc. dr inż. Paweł Skowroński, dr hab. Joanna Kulczycka oraz Grupa Technologie

13:40 – 14:00 GRUPA NATURA

13:40 – 13:45 Charakterystyka aktywności grupy Natura
prof. dr hab. Roman Niżnikowski

13:45 -14:00 Problemy gospodarki wodnej oraz zarządzania środowiskiem w Polsce
dr hab. Mateusz Grygoruk, dr Witold Lenart, dr Przemysław Nawrocki, dr hab. inż. Rafał Wawer oraz Grupa Natura

14:00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Zamykający konferencję: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat


AKTUALIZACJA: Materiały z wydarzenia dostępne są tu.