Ustawienia

Konferencja FAIRMODE

 

Konferencja FAIRMODE

 Modelowanie jakości powietrza w kontekście polityki lokalnej

11-13 lutego 2019

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, Warszawa

 

IOŚ-PIB we współpracy z FAIRMODE (forum wymiany, integracji doświadczeń i promocji modelowania jakości powietrza w Europie) zaprasza do udziału w konferencji na temat integracji systemów modelowania jakości powietrza w Europie i efektywnego ich wykorzystania w kontekście polityki lokalnej.
Kontynuacją wydarzenia będą  warsztaty z zakresu wykorzystania informacji z dot. analiz jakości powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń w atmosferze na zdrowie, potencjału wykorzystania energii słonecznej, zagadnień związanych z efektem cieplarnianym i zmianami klimatu organizowane przez CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service). Zakończeniem konferencji i warsztatów będzie Dzień Polski (agenda wkrótce), integrujący środowiska zajmujące się modelowaniem klimatu i atmosfery.

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

 

11 lutego, 13:00
FAIRMODE Pressure on Air – zmiany strukturalne w Unii Europejskiej a jakość powietrza.
Spotkanie ekspertów otwarte dla uczestników FAIRMODE (szczegółowa agenda dostępna mailowo: fabio.monforti-ferrario@ec.europa.eu). Omówienie ustaleń spotkania w ramach kolejnych dni FAIRMODE.
12 lutego, 9:00-12:00
FAIRMODE pilot exercise – ujednolicona metodologia oceny jakości powietrza dla miast.
Prezentacja potencjału na przykładzie doświadczeń wybranych miast uczestników projektu (więcej szczegółów: metodologia FAIRMODE)

 

12 lutego, 13:00-18:10
FAIRMODE spotkanie plenarne – polityka lokalna i regionalna a wykorzystanie danych dot. jakości powietrza.
Kontynuacja zagadnień Pressure on Air, pilot exercise, poszerzenie o aspekty dotyczące monitoringu stanu atmosfery w ramach CAMS (szczegółowa agenda: plenary meeting)

 

13 lutego, 9:00-16:00
FAIRMODE spotkanie plenarne – ciąg dalszy.
(program: plenary meeting)

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIU!