Ustawienia

IOŚ-PIB podczas European Climate Summit 2023 (ECS2023)

Robert Jeszke, Kierownik Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), części Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego uczestniczył w konferencji European Climate Summit 2023 (ESC2023) organizowanej przez International Emissions Trading Association (IETA) w dniach 28-30 marca 2023 roku w Lizbonie.

Podczas konferencji Robert Jeszke, Szef Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) wziął udział w 1 Sesji Plenarnej – “The EU ETS by 2030 and Beyond”, która odbyła się 29 marca.

Dyskusja podczas tej sesji była poświęcona m.in. pakietowi Fit For 55, kwestii podatków od emisji (CBAM), utworzeniu nowych funduszy, które będą wspierać transformację niskoemisyjną oraz przyszłości nowych celów klimatycznych UE na rok 2040, które zostaną zaproponowane w przyszłym roku. Główne pytania, które zostały poruszone w tym panelu to: Jak będzie się zmieniał system EU ETS do 2030 r. i w późniejszym okresie? Czy dalsze rozszerzanie systemu ETS na kolejne sektory jest nieuniknione? Jakie są kluczowe wyzwania związane z osiągnięciem zerowego poziomu emisji w EU ETS do 2040 r.?

Moderatorem dyskusji była Ewa Krukowska z Bloomberga, a wśród wybitnych prelegentów uczestniczących w tej sesji plenarnej poświęconej EU ETS znaleźli się:

  • Beatriz Yordi, Dyrektor, DG Climate Action – Komisja Europejska.
  • Peter Liese, MEP Parlament Europejski, sprawozdawca w sprawie przeglądu EU ETS
  • Stefano De Clara, Kierownik- International Carbon Action Partnership (ICAP)
  • Nuno LACASTA, Prezes Zarządu, Portugalska Agencja Ochrony Środowiska
  • Kavita Ahluwalia, wiceprezes i szef działu Global Positioning – Uniper i współprzewodnicząca grupy roboczej IETA EU.